TAM SINH TAM THẾ CHẨM THƯỢNG THƯ (QUYỂN HẠ) – CHAP 3.1

Mình định edit hết cả chap 3 rồi post một thể để các bạn đọc nhiều nhiều 1 chút. Nhưng bây giờ mình lại phải kiểm tra cuối kỳ sợ các bạn phải đợi lâu nên post luôn. Mong mọi người tiếp tục góp ý🙂 Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư (Quyển Hạ) – 三生三世枕上书 […]

Read more "TAM SINH TAM THẾ CHẨM THƯỢNG THƯ (QUYỂN HẠ) – CHAP 3.1"